Yhteystiedot

ARIA NOVA / DESIGN Virve VÄRJY OY

Yritys edustaa yksinoikeudella Suomessa merkittäviä italialaisia design kalustevalmistajia ja tarjoaa kokonaisvaltaista sisustusprojektipalvelua. Tutustu projekti- ja suunnittelupalveluumme lisää sivulla www.designvv.fi.

                              
Tuotekyselyt: info@arianova.fi
Suunnittelu: virve.varjy-krook@designvv.fi  

Kiinnostuitko?

Ota rohkeasti yhteyttä. Voit lähettää kysymyksesi myös alla olevalla lomakkeella, vastaamme mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

ARIA NOVA / Artesisustus Värjy Virve
HELSINKI

Y-tunnus: 1596885-8

Sivustot: arianova.fi ja artesisustus.com
Virve Värjy-Krook
Puh: +358 40 594 1880
Sähköposti: info@arianova.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

ARIA NOVA / Artesisustus Värjy Virve:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.
Yrityksen sähköpostirekisteri, asiakkuuteen, asiakaspalvelujen tuottamiseen, kohderyhmiin ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakasrekisteriin sisältyvien tietojen henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun ja asiakassuhteeseen. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja tilattujen palveluiden tuottamiseen, hoitamiseen ja tilattujen tuotteiden toimittamiseen ja asennuksiin liittyen tai lisätietojen tarjoamista varten. Toimeksiantojen toteuttamiseksi välitämme muutamille yhteistyökumppaneillemme joitakin asiakkaittemme pakonomaisia henkilötietoja kuten nimi, toimitus-, asennus-, laskutus- ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero tarvittaessa. Asiakas itse saattaa olla mukana sähköpostiviestiketjussa, joka käsittelee tavarantoimitus-, remonttityö- tai asennusohjeita. ARIA NOVA / Artesisustus Värjy Virve ei vastaa yhteistyökumppaneiden tietojen käsittelystä.

Verkkopalveluissa ja markkinoinnissa käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Tietojen käsittely on tarpeen liiketoiminnan kehittämiseksi, paremman asiakaskokemuksen varmistamiseksi eri kanavissa ja markkinointiviestinnän hoitamiseksi.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään ARIA NOVA / Artesisustus Värjy Virve noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot ja y-tunnus (jos asiakas yritys)
  • Henkilön laskutus- ja toimitusosoite
  • Tiedot aikaisemmista tilauksista ja päivämäärät
  • Hinta- ja maksutietoja
  • Asiointikieli
  • Yhteysloki

A) Asiakas on antanut tietojaan yhteydenottopyynnössään tai oston ja palvelutuottamisen yhteydessä
B) ARIA NOVA / Artesisustus Värjy Virven lisäämät tai päivittämät tiedot

Evästeet:

ARIA NOVA / Artesisustus Värjy Virven sivustoilla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla. Kaikkien sivustoilla käytettävien eävsteiden tarkoitus on parantaa sivuston käytettävyyttä. Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (mutta tarjoaa yrityksen käyttöön vain tilastotietoa). Jos siirryt sivustoiltamme linkitetyille kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille, ARIA NOVA / Artesisustus ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisällöstä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, keräämistään kohderyhmiensä yhteystiedoista (yritykset), yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi käyttäessään ulkoista palveluntarjoajaa asiakastoimeksiantojen tai lisäarvopalvelun tuottamisen, luottopäätöksen tueksi ja Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Saatamme käyttää suoramarkkinointiin ja viestintään sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä.

8. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Tietoja voidaan poistaa tai oikaista henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi hänellä on oikeus rajoittaa ja vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä. Nämä pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa henkilöä todistamaan henkilöllisyytensä.

Tietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan tai niin kauan kuin se voi hyödyttää asiakasta tai on asianmukaisesti tarpeen yrityksen tuotevastuu-, takuu- tai erääntyneen laskun takia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta kehittäessämme yrityksen palveluja ja liiketoimintaa. Tietosuojaselosteen sisältöä voi tarkistaa ajoittain asiakkuuden jatkuessa.
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä. Tiedot sijaitseva käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

Yhteystiedot:

ARIA NOVA / Design Virve Värjy Oy

+358 40 594 1880

info@arianova.fi

www.arianova.fi

Y-tunnus: 3243184-1


VÄLITTÄMÄMME VALIKOIMA ON HYVIN LAAJA. JOSKUS ETSIMME ASIAKKAALLE SITÄ, MITÄ HÄN TOIVOO TAI SUUNNITTELEMME SEN. PALVELUMME ON YKSILÖLLISTÄ. TARJOAMME MARKKINOIDEMME LAAJIMMAT HUONEKALUJEN MATERIAALIVALIKOIMAT! 
OUR SELECTION IS VERY WIDE. WE GIVE YOU AN INDIVIDUAL SERVICE AND TAILOR MADE PRODUCTS WHEN WANTED. WE offer the biggest material selection in our furniture market!

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 4Jaa